School Teachers and Other Staff Details

SNNameQualification
1Sheerin jahanD. Ed
2Prabha pandeyD. Ed
3Radha shakyaD. Ed
4Birajlal narwareD. Ed, MSc, MA
5Archana Sharma B.Ed
6Madhubala sengarD. Ed
7Ambika Sharma D. Ed
8Sunita Vishwakarma D. Ed
9Devki deviD. Ed
10Rajnish RichhariyaD. Ed
11Sayra banoD. Ed
12Shamim khanD. Ed
13Sonali MalviyaD. Ed
14Malti Rohit B.Ed
15Roshni NarwareD. Ed
16Sangeeta kushwahD. Ed
17Sanju yadavD. Ed
18Ranjana TiwariD. Ed
19Ekta TiwariD. Ed
20Gaura malviyaD. Ed
21Ghanshyam shakyaMA, Bcom
22Shamim khanD. Ed
23Shakuntla pawar D. Ed
24Ankit SharmaB.Ed, D.Ed, MSc
25Ankur SharmaD. Ed, BE
26Monika SharmaB.Ed, MA
27Raksha MamBA
28Varsha Sharma D.Ed
29Rajni malviyaB.Ed, BSc